متن کامل خبر


 
قرعه کشی چهاردهمین دوره لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه با عنوان جام دانشجو برگزار شد

خلاصه خبر: این مراسم در آمفی تئاتر استاد علامه جعفری دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

 

طبق قرعه کشی مقرر شد 29 تیم شرکت کننده در 7 گروه در مرحله مقدماتی رقابت کنند و دو تیم صعود کننده از هر گروه در مرحله حذفی با هم مسابقه دهند.
همچنین در مرحله نهایی (لیگ) 7 تیم پایانی به صورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. بهترین بازیکن لیگ، بهترین گلزن، بهترین دروازه بان و تیم اخلاق در مرحله نهایی (لیگ) انتخاب خواهد شد.
همچنین در صورت عدم حضور تیمی در مسابقه، به غیر از دریافت هزینه‌های مربوط به پوشاک، هزینه‌های مربوط به حق الزحمه داوری، حق الزحمه پزشک و پذیرایی مسابقه،  دریافت خواهد شد و مراتب به صورت کتبی به کمیته انضباطی دانشجویان ارسال خواهد شد.

گروه A:

 1. دانشکده علوم پایه
 2. خوابگاه کوثر (سلاطین)
 3. دانشکده کشاورزی رب
 4. خوابگاه شهید حیدری

گروه B:

 1. خوابگاه شهید مدرس ب
 2. دانشکده هنر
 3. خوابگاه شهید گلشن
 4. دانشکده مهندسی شیمی ب

گروه C:

 1. دانشکده فنی و مهندسی
 2. دانشکده برق و کامپیوتر
 3. دانشکده مدیریت و اقتصاد
 4. دانشکده مکانیک الف

گروه D:

 1. دانشکده کشاورزی الف
 2. خوابگاه میرشفیعی
 3. خوابگاه سما 3
 4. دانشکده کشاورزی (پاییز)

گروه E:

 1. خوابگاه شهید باقری
 2. خوابگاه زعفرانیه
 3. دانشکده پزشکی
 4. دانشکده مهندسی شیمی الف
 5. خوابگاه شهید احمدی روشن

گروه F:

 1. دانشکده مکانیک ب
 2. خوابگاه کوثر (قارتال)
 3. خوابگاه شهید مدرس الف
 4. دانشکده علوم زیستی

گروه G:

 1. خوابگاه سماء 2
 2. دات
 3. خوابگاه شهید کامروا
 4. دانشکده نور

برنامه هفته اول بازی‌ها در دور مقدماتی

شماره بازی تیم‌ها گروه روز تاریخ ساعت مرحله
1 دانشکده علوم پایه/خوابگاه شهید حیدری A چهارشنبه 97/09/07 13:30 مقدماتی
2 خوابگاه کوثر (سلاطین)/دانشکده کشاورزی ب A چهارشنبه 97/09/07 14:15 مقدماتی
3 خوابگاه شهید مدرس ب/دانشکده مهندسی شیمی ب B چهارشنبه 97/09/07 15 مقدماتی
4 دانشکده هنر/خوابگاه شهید گلشن B چهارشنبه 97/09/07 15:45 مقدماتی
5 دانشکده فنی مهندسی/دانشکده مکانیک الف C چهارشنبه 97/09/07 16:30 مقدماتی
6 دانشکده برق و کامپیوتر/دانشکده مدیریت و اقتصاد C چهارشنبه 97/09/07 17:15 مقدماتی
7 دانشکده کشاورزی الف/دانشکده کشاورزی(پاییز) D چهارشنبه 97/09/07 18 مقدماتی
8 خوابگاه شهید میرشفیعی/خوابگاه سماء 3 D پنج شنبه 97/09/08 9 مقدماتی
9 خوابگاه شهید باقری/دانشکده مهندسی شیمی الف E پنج شنبه 97/09/08 9:45 مقدماتی
10 خوابگاه زعفرانیه/دانشکده پزشکی E پنج شنبه 97/09/08 10:30 مقدماتی
11 دانشکده مکانیک ب/دانشکده علوم زیستی F پنج شنبه 97/09/08 11:15 مقدماتی
12 خوابگاه کوثر(قارتال)/خوابگاه شهید مدرس الف F پنج شنبه 97/09/08 12 مقدماتی
13 دات (دانشجویان افغانستانی دانشگاه تربیت مدرس)/خوابگاه شهید کامروا G پنج شنبه 97/09/08 13:15 مقدماتی
14 خوابگاه سماء2/دانشکده منابع طبیعی نور G پنج شنبه 97/09/08 14 مقدماتی

 


6 آذر 1397 / تعداد نمایش : 1235