متن کامل خبر


 
اولین برنامه پياده رو‌ی همراه با ورزش صبحگاهی ماهانه خانواده دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد

خلاصه خبر: این برنامه روز دوشنبه 29 آبان ماه با حضور 383 نفر برگزار شد.

نخستین برنامه پیاده روی همراه با ورزش صبحگاهی از فعالیت‌های ورزش همگانی مرکز تربیت بدنی دانشگاه با حضور 383 نفر از اعضای خانواده دانشگاه تربیت مدرس صبح روز سه شنبه 29 آبان ماه برگزار شد.
اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه در دو بخش آقایان و بانوان با سَر دادن شعارهای ورزشی در حین پیاده روی فضایی صمیمی و پر نشاط را در محیط دانشگاه به وجود آوردند.
پس از پایان پیاده روی و استقرار آقایان در محیط کناری ساختمان مرکزی و بانوان در فضای باز خوابگاه نرگس، نرمش‌ها و حرکات کششی با ریتم مشخص صورت گرفت و در پایان شرکت کنندگان در محل کار خود حاضر شدند.
لازم به ذکر است برنامه بعدی 27 آذر ماه برگزار خواهد شد.


30 آبان 1397 / تعداد نمایش : 1276