متن کامل خبر


 
برنامه زمان بندی استفاده از استخرهای دانشگاه در نیمه دوم سال 97

خلاصه خبر: برنامه دو استخر، پردیس مرکزی و طلاییه دانشکده کشاورزی معین شد.

برنامه زمان بندی استفاده از استخر پردیس مرکزی دانشگاه در نیمه دوم سال 97

ایام هفته سانس اول سانس دوم سانس سوم سانس چهارم سانس پنجم
شنبه 9-12 آموزشی 12-13:30 آزاد 14-15:30 آزاد 16-17:30 اساتید 18-19:30 آزاد، دانشجویی
یکشنبه 9-12 آموزشی 13-14:30 اساتید و کارکنان 15-16:30 آزاد 17-18:30 رزرو 19-20:30 ازاد، دانشجویی
دوشنبه 9-12 آموزشی 12-13:30 آزاد 14-15:30 آزاد 16-17:30 اساتید 18-19:30 آزاد، دانشجویی
سه شنبه 9-12 آموزشی 13-14:30 اساتید و کارکنان 15-16:30 آزاد 17-18:30 آزاد -
چهارشنبه 9-12 آموزشی 12-13:30 آزاد 14-15:30 آزاد 16-17:30 اساتید 18-19:30 آزاد، دانشجویی
پنج شنبه 9-12 آموزشی 13-14:30 اساتید و کارکنان 15-16:30 رزرو 17-18:30 آزاد -
جمعه 8-9:30 آزاد 10-11:30 رزرو 12-13:30 آزاد 14-15:30 آزاد -

 

  • روزهای زوج: ویژه آقایان
  • روزهای فرد: ویژه بانوان
  • روزهای جمعه: از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر ویژه آقایان
  • سانس‌های آزاد: جهت استفاده کلیه مراجعین
  • جهت ارتباط با مجموعه استخر پردیس مرکزی: شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 10  لغایت 20 و روزهای جمعه از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعد از ظهر لطفا با داخلی 4246 یا مستقیم 82884246 تماس حاصل نمایید.

 

برنامه زمان بندی استفاده از استخر طلاییه دانشکده کشاورزی دانشگاه در نیمه دوم سال 97

ایام هفته/ساعت 11-12:30 13-14:30 15-16:30 17-18:30
شنبه آزاد اساتید و کارکنان آزاد آزاد
یکشنبه آزاد آموزش اساتید و کارکنان آزاد
دوشنبه آزاد اساتید و کارکنان آزاد آزاد
سه شنبه آزاد آموزش اساتید و کارکنان آزاد
چهارشنبه آزاد اساتید و کارکنان آزاد آزاد
پنج شنبه آزاد آزاد اساتید و کارکنان آزاد
جمعه 8-9:30 آزاد 10-11:30 آزاد 12-13:30 آزاد 14-15:30 آزاد

 

  • سانس آزاد: ویژه دانشجویان، کارکنان، اساتید و غیره
  • روزهای زوج: ویژه بانوان
  • روزهای فرد:  ویزه آقایان
  • روزهای جمعه: ویژه آقایان
  • جهت ارتباط با مجموعه استخر دانشکده کشاورزی:  شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 11 لغایت 17 و روزهای جمعه از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعد از ظهر لطفا با داخلی 2046 یا مستقیم 48292046 تماس حاصل نمایید.

7 مهر 1397 / تعداد نمایش : 3162