متن کامل خبر


 
جلسه قرعه كشی دهمين دوره ليگ فوتسال كاركنان دانشگاه جام تربيت مدرس گراميداشت زنده ياد دكتر محمد تقی خانی برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: لازم به ذكر است در جلسه مذكور، قرعه كشی لباس تيم‌ها نيز صورت می‌گيرد.

زمان: چهارشنبه ٤ مهر، ساعت ١٤
مكان: مركز تربيت بدني دانشگاه
لازم به ذكر است در جلسه مذكور، قرعه كشی لباس تيم‌ها نيز صورت می‌گيرد.
حضور سرپرست يا مربی الزامی است.
تيم‌های شركت كننده:

  1. دانشكده پزشكی
  2. دانشكده كشاورزی
  3. دانشكده نور
  4. دانشكده مديريت
  5. معاونت پشتيبانی
  6. معاونت دانشجويی
  7. معاونت آموزشی
  8. انتظامات
  9. دفتر فنی و عمرانی (پشتيبانی ب)

3 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1337