متن کامل خبر


 
تقویم فعالیت‌های انجمن کوهنوردی بانوان و آقایان دانشگاه تربیت مدرس در سال 97 منتشر شد

خلاصه خبر:

تقویم فعالیت‌های انجمن کوهنوردی بانوان دانشگاه تربیت مدرس سال 97

ردیف نام برنامه منطقه مدت (روز) تاریخ اجرا نقلیه توضیحات
1 گلوکان_امامه فشم 1 روز 97/01/30 مینی بوس  
2 هرانده_خمده فیروزکوه 1 روز 97/02/06 اتوبوس  
3 بینالود نیشابور 3 روز 97/02/25 قطار  
4 شهرستانک کرج 1 روز 97/04/14 اتوبوس  
5 تنگ واشی فیروزکوه 1 روز 97/06/06 مینی بوس  
6 جنگل ابر شاهرود 3 روز 97/06/21 قطار  
7 چشمه پرو فیروزکوه 1 روز مهرماه اتوبوس  
8 آهار شکراب شمیران 1 روز آبان اتوبوس  
9 چین کلاغ درکه 1 روز آذر اتوبوس  
10 کویر مرنجاب کاشان 2 روز بهمن میدل باس  

 

تقویم فعالیت‌های انجمن کوهنوردی آقایان دانشگاه تربیت مدرس سال 97

ردیف نام برنامه منطقه مدت (روز) تاریخ اجرا نقلیه توضیحات
1 گلوکان_امامه اوشان 1 روزه 97/01/31 مینی بوس  
2 قله داراباد تهران 1 روزه 97/02/12 اتوبوس  
3 قله هزار مسجد خراسان 3 روزه 97/02/18 قطار  
4 دوشاخ تهران 1 روزه 97/04/07 مینی بوس  
5 قلل سهند تبریز 3 روزه 97/04/13 قطار  
6 قله توچال تهران 1 روزه 97/05/12 اتوبوس  
7 قلل دنا سمیرم 3 روزه 97/05/07 قطار  
8 تنگ واشی فیروزکوه 1 روزه 97/06/07 میدل باس  
9 جنگل ارسباران آذربایجان شرقی 3 روزه 97/06/14 قطار  
10 آهار شکراب شمیران 1 روزه مهرماه اتوبوس  
11 شهرستانک کرج 1 روزه مهرماه اتوبوس  
12 ورجین جاده لشگرک 1 روزه آبان اتوبوس  
13 کهار جاده چالوس 1 روزه آبان مینی بوس  
14 چین کلاغ درکه 1 روزه بهمن اتوبوس  
15 کویر مرنجاب کاشان 2 روزه بهمن میدل باس  

 


1 مهر 1397 / تعداد نمایش : 1850