متن کامل خبر


 
جهت ورود به استخر مرکزی ارائه کارت شناسایی دانشگاه الزامی است

خلاصه خبر: ورود به استخر مرکزی دانشگاه از اول اسفند ماه فقط از طریق ارائه کارت شناسایی امکان پذير می‌باشد.

به اطلاع علاقمندان می‌رساند ورود به استخر مرکزی دانشگاه از اول اسفند ماه فقط از طریق ارائه کارت شناسایی به شرح ذیل امکان پذير می‌باشد:

  1. دانشجویان: کارت شناسایی دانشجویی دانشگاه
  2. اعضای هیئت علمی: کارت شناسایی هیئت علمی دانشگاه
  3. کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی: کارت شناسایی کارمندان دانشگاه
  4. کارکنان شرکتی: کارت یا معرفی نامه شرکت مربوطه یا ارائه یک قطعه عکس به تربیت بدنی و دریافت کارت استخر

توجه: اساتید محترم و کارمندان گرامی رسمی، پیمانی و قراردادی در صورت نداشتن کارت به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند.


21 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 2012