متن کامل خبر


 
مسابقات واليبال كاركنان دانشگاه‌های منطقه يک كشور به ميزبانی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: این دوره از مسابقات با حضور 11 تیم و در 2 گروه برگزار می‌شود.

گروه‌بندی مسابقات والیبال

گروه A گروه B
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه فرهنگیان دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شریف دانشگاه علامه
دانشگاه شاهد -

 

برنامه بازی‌ها

روز تیم‌ها ساعت
96/10/09 دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه فنی و حرفه‌ای 10
96/10/09 دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه شاهد 11
96/10/09 دانشگاه تهران/دانشگاه شریف 12
96/10/09 دانشگاه تربیت مدرس/دانشگاه علامه 14
96/10/09 دانشگاه علم و فرهنگ/دانشگاه خوارزمی 15

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/10 دانشگاه شاهد/دانشگاه فنی و حرفه‌ای 10
96/10/10 دانشگاه تهران/دانشگاه فرهنگیان 11
96/10/10 دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه شریف 12
96/10/10 دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه علامه 14
96/10/10 دانشگاه علم وفرهنگ/دانشگاه تربیت مدرس 15

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/11 دانشگاه تهران/دانشگاه شاهد 10
96/10/11 دانشگاه شریف/دانشگاه فرهنگیان 11
96/10/11 دانشگاه شهیدبهشتی/دانشگاه فنی و حرفه‌ای 12
96/10/11 دانشگاه علم و فرهنگ/دانشگاه علامه 14
96/10/11 دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه خوارزمی 15

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/12 دانشگاه تهران/دانشگاه فنی و حرفه‌ای 10
96/10/12 دانشگاه شریف/دانشگاه شاهد 11
96/10/12 دانشگاه شهیدبهشتی/دانشگاه فرهنگیان 12
96/10/12 دانشگاه علم و فرهنگ/دانشگاه رجایی 14
96/10/12 دانشگاه تربیت مدرس/دانشگاه خوارزمی 15

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/13 دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه شاهد 10
96/10/13 دانشگاه شریف/دانشگاه فنی و حرفه‌ای 11
96/10/13 دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه تهران 12
96/10/13 دانشگاه خوارزمی/دانشگاه علامه 14
96/10/13 دانشگاه تربیت مدرس/دانشگاه شهید رجایی 15

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/16 اول گروه A/دوم گروه B 10
96/10/16 اول گروه B/دوم گروه A 12

 

روز تیم‌ها ساعت
96/10/16 رده‌بندی 10
96/10/16 فینال 12

 


5 دی 1396 / تعداد نمایش : 2263