متن کامل خبر


 
برنامه تمرينات تيم فوتسال دانشجويان دانشگاه جهت آمادگی و شركت در مسابقات منطقه يك كشور، كسب سهميه المپياد دانشجويان كشور

خلاصه خبر: شركت برای عموم دانشجويان دانشگاه، آزاد است.

دوشنبه‌ها / ساعت ١٦:٣٠ تا ١٨
پنج شنبه‌ها / ساعت ١٥ تا١٦:٣٠
مکان: مجموعه ورزشی دانشگاه


30 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1883