متن کامل خبر


 
نتایج بازی‌های هفته دوم مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان، جام دانشجو

خلاصه خبر: بازی‌های هفته دوم در دو روز 13 و 15 آبان برگزار شد.

نتایج هفته دوم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/08/13 فردوسی الف/مکانیک ج 0-5
96/08/13 میرشفیعی ب/میرشفیعی الف 2-0
96/08/13 کشاورزی الف/مدیریت و اقتصاد 0-6
96/08/13 کشاورزی ب/فردوسی ب 2-2
96/08/13 استادسرا/شهید حیدری 0-3
96/08/13 بهار ب/مکانیک الف 1-1

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/15 شیمی ب/شهید گلشن 6-1
96/08/15 بهار الف/شیمی الف 2-4
96/08/15 علوم ریاضی/سماء 3 4-1
96/08/15 سماء 2/شهید مدرس 0-5
96/08/15 فنی مهندسی/مکانیک ب 1-4
96/08/15 شهید باقری/هنر 2-8

 


17 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1764