متن کامل خبر


 
نتایج بازی‌های هفته اول مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان، جام دانشجو

خلاصه خبر: بازی‌های هفته اول در دو روز و با حضور 24 تیم آغاز شد.

نتایج  روز اول هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/08/06 دانشکده علوم ریاضی/خوابگاه شهید باقری 2-1
96/08/06 خوابگاه سماء 3/دانشکده هنر 0-2
96/08/06 دانشکده مهندسی شیمی ب/خوابگاه بهار الف 8-0
96/08/06 خوابگاه شهید گلشن/دانشکده مهندسی شیمی الف 3-0
96/08/06 دانشکده فنی و مهندسی/خوابگاه سماء2 0-1
96/08/06 خوالگاه شهید مدرس/دانشکده مکانیک ب 1-0

 

نتایج  روز دوم هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/08/10 دانشکده مکانیک الف/استادسرا 1-2
96/08/10 خوابگاه شهید حیدری/خوابگاه بهار ب 0-1
96/08/10 خوابگاه فردوسی الف/خوابگاه شهید میرشفیعی ب 0-5
96/08/10 خوابگاه شهید میرشفیعی الف/دانشکده مکانیک ج 0-4
96/08/10 دانشکده کشاورزی الف/دانشکده کشاورزی ب 0-3
96/08/10 خوابگاه فردوسی ب/ دانشکده مدیریت و اقتصاد 0-3

 


13 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1864