متن کامل خبر


 
جلسه كارگروه تخصصی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه 1 برگزار شد

خلاصه خبر: این جلسه به میزبانی دانشگاه خوارزمی روز یکشنبه 7 آبان برگزار شد.

در اين جلسه  آقايان دكتر رستگار، دكتر جوكار، دكتر حسينی، دكتر سيفی، سرهنگ رضايی، دكتر روحی، مديران تربيت بدنی دانشگاه‌های تربيت مدرس، خوارزمی، شهيدبهشتی، علم و صنعت ايران، افسری امام حسين، فرهنگيان و آقايان دكتر پوركيانی، مديركل تربيت بدنی وزارت علوم، آقای حبيب اللهی  دبير منطقه يک دانشگاه‌ها  و معاون دانشجويی دانشگاه خوارزمی حضور داشتند.
مطابق مصوبات جلسه، و براساس نظرخواهی انجام شده از دانشگاه‌های منطقه، جشنواره ورزشی كاركنان و اعضا هيات علمی دانشگاه‌های منطقه يک، آذرماه سال جاری در ٦ رشته آقايان و بانوان به ميزبانی دانشگاه‌های منطقه برگزار خواهد شد.
در اين جلسه همچنين، تفاهم نامه همكاری در فضاهای ورزشی بين ٥ دانشگاه علم و صنعت ايران، خوارزمی، شهيد بهشتی، تربيت مدرس و دانشگاه تهران منعقد شد.
بر اساس اين تفاهم نامه كه آيين‌نامه اجرايی آن، متعاقبا تنظيم خواهد شد دانشگاهيان اين ٥ دانشگاه، امكان استفاده از فضاهای ورزشی همديگر را خواهند داشت.
برگزاری جشنواره رشته‌های همگانی هم به سال ٩٧ موكول شد.


8 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1837