متن کامل خبر


 
برنامه سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس جام دانشجو مشخص شد

خلاصه خبر: در این دوره از بازی‌ها 24 تیم حضور خواهند داشت.

برنامه سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (جام دانشجو)

ردیف گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6
1 خوابگاه شهید باقری خوابگاه بهار الف دانشکده فنی مهندسی دانشکده مکانیک الف خوابگاه فردوسی الف دانشکده کشاورزی الف
2 دانشگده علوم ریاضی دانشکده شیمی ب خوابگاه سماء 2 استادسرا خوابگاه میرشفیعی ب دانشکده کشاورزی ب
3 خوابگاه سماء 3 خوابگاه شهید گلشن خوابگاه شهید مدرس خوابگاه شهید حیدری خوابگاه میرشفیعی الف خوابگاه فردوسی ب
4 دانشکده هنر دانشکده شیمی الف دانشکده مکانیک ب خوابگاه بهار ب دانشکده مکانیک ج دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

برنامه هفته اول جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/06 شهید باقری/علوم ریاضی 14:30
96/08/06 سماء 3/هنر 15:15
96/08/06 بهار الف/شیمی ب 16:00
96/08/06 شهید گلشن/شیمی الف 16:45
96/08/06 فنی مهندسی/سماء 2 17:30
96/08/06 شهید مدرس/مکانیک ب 18:15

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/10 مکانیک الف/استادسرا 14:30
96/08/10 شهید حیدری/بهار ب 15:15
96/08/10 فردوسی الف/میرشفیعی ب 16:00
96/08/10 میرشفیعی الف/مکانیک ج 16:45
96/08/10 کشاورزی الف/کشاورزی ب 17:30
96/08/10 فردوسی ب/مدیریت و اقتصاد 18:15

 

برنامه هفته دوم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/13 فردوسی الف/مکانیک ج 14:30
96/08/13 میرشفیعی ب/میرشفیعی الف 15:15
96/08/13 کشاورزی الف/مدیریت و اقتصاد 16:00
96/08/13 کشاورزی ب/فردوسی ب 16:45
96/08/13 استادسرا/شهید حیدری 17:30
96/08/13 بهار ب/مکانیک الف 18:15

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/17 شیمی ب/شهید گلشن 14:30
96/08/17 بهار الف/شیمی الف 15:15
96/08/17 علوم ریاضی/سماء 3 16:00
96/08/17 سماء 2/شهید مدرس 16:45
96/08/17 فنی مهندسی/مکانیک ب 17:30
96/08/17 شهید باقری/هنر 18:15

 

برنامه هفته سوم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/20 فنی مهندسی/شهید مدرس 14:30
96/08/20 سماء 2/مکانیک ب 15:15
96/08/20 شهید باقری/سماء3 16:00
96/08/20 علوم ریاضی/هنر 16:45
96/08/20 بهار الف/شهید گلشن 17:30
96/08/20 شیمی ب/شیمی الف 18:15

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/24 کشاورزی ب/مدیریت و اقتصاد 14:30
96/08/24 کشاورزی الف/فردوسی ب 15:15
96/08/24 مکانیک الف/شهید حیدری 16:00
96/08/24 استادسرا/بهار ب 16:45
96/08/24 فردوسی الف/میرشفیعی الف 17:30
96/08/24 میرشفیعی ب/مکانیک ج 18:15

 

برنامه هفته چهارم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/09/01 اول گروه 1/دوم گروه 2 14:30
96/09/01 اول گروه 2/دوم گروه 1 15:15
96/09/01 اول گروه 3/دوم گروه 4 16:00
96/09/01 اول گروه 4/دوم گروه 3 16:45
96/09/01 اول گروه 5/دوم گروه 6 17:30
96/09/01 اول گروه 6/دوم گروه5 18:15

 


30 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2246