متن کامل خبر


 
نتایج قرعه كشی ليگ فوتسال دانشجويان دانشگاه

خلاصه خبر: این قرعه کشی روز 96/07/25 ساعت 14 در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

گروه یک:

 1. خوابگاه شهید باقری
 2. دانشکده علوم ریاضی
 3. خوابگاه سماء 3
 4. دانشکده هنر

گروه دو:

 1. خوابگاه بهار الف
 2. دانشکده مهندسی شیمی ب
 3. خوابگاه شهید گلشن
 4. دانشکده مهندسی شیمی الف

گروه سه:

 1. دانشکده فنی ومهندسی
 2. خوابگاه سماء 2
 3. خوابگاه شهید مدرس
 4. دانشکده مکانیک ب

گروه چهار:

 1. دانشکده مکانیک الف
 2. استاد سرا
 3. خوابگاه شهید حیدری
 4. خوابگاه بهار ب

گروه پنج:

 1. خوابگاه فردوسی الف
 2. خوابگاه شهید میرشفیعی ب
 3. خوابگاه شهید میرشفیعی الف
 4. دانشکده مکانیک ج

گروه شش:

 1. دانشکده کشاورزی الف
 2. دانشکده کشاورزی ب
 3. خوابگاه فردوسی ب
 4. دانشکده مدیریت و اقتصاد

29 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2004