متن کامل خبر


 
نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه و برنامه هفته ششم

خلاصه خبر: تیم‌های معاونت پشتیبانی، دانشکده پزشکی، معاونت دانشجویی و دانشکده علوم انسانی توانستند بر حریفان خود غلبه کنند.

نتایج هفته پنجم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/07/17 معاونت پشتیبانی/انتظامات 2-7
96/07/17 دانشکده کشاورزی/دانشکده پزشکی 3-0
96/07/17 دفتر فنی/معاونت دانشجویی 1-0
96/07/17 دانشکده علوم انسانی/دانشکده مدیریت 2-6

 

برنامه هفته ششم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها زمان
96/07/24 دانشکده مدیریت/انتظامات 14:45
96/07/24 دانشکده کشاورزی/معاونت دانشجویی 15:30
96/07/24 معاونت پشتیبانی/دفتر فنی 16:15
96/07/24 دانشکده علوم انسانی/دانشکده پزشکی 17

 


19 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2074