متن کامل خبر


 
نتایج هفته چهارم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه و برنامه هفته پنجم

خلاصه خبر: تیم‌های دفتر فنی و معاونت دانشجویی توانستند بر حریفان خود غلبه کنند.

نتایج هفته چهارم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/07/12 دفتر فنی/انتظامات 1-5
96/07/12 دانشکده پزشکی/معاونت دانشجویی 3-1
96/07/12 دانشکده کشاورزی/دانشکده مدیریت 3-3
96/07/12 معاونت پشتیبانی/دانشکده علوم انسانی 1-1

 

برنامه هفته پنجم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها زمان
96/07/17 معاونت پشتیبانی/انتظامات 14:45
96/07/17 دانشکده کشاورزی/دانشکده پزشکی 15:30
96/07/17 دفتر فنی/معاونت دانشجویی 16:15
96/07/17 دانشکده علوم انسانی/دانشکده مدیریت 17

 


15 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2219