متن کامل خبر


 
نتایج هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه

خلاصه خبر: تیم‌های معاونت دانشجویی، پزشکی، معاونت پشتیبانی و دفتر فنی توانستند بر حریفان خود غلبه کنند.

نتایج هفته سوم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/07/03 معاونت دانشجویی/انتظامات 1-2
96/07/03 دانشکده پزشکی/دانشکده مدیریت 0-2
96/07/03 معاونت پشتیبانی/دانشکده کشاورزی 0-8
96/07/03 دفتر فنی/دانشکده علوم انسانی 1-6

 

برنامه هفته چهارم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها زمان
96/07/12 دفتر فنی/انتظامات 14:45
96/07/12 دانشکده پزشکی/معاونت دانشجویی 15:30
96/07/12 دانشکده کشاورزی/دانشکده مدیریت 16:15
96/07/12 معاونت پشتیبانی/دانشکده علوم انسانی 17

 


10 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2409