متن کامل خبر


 
برنامه زمان بندی طرح پایش سلامت و تندرستی ویژه دانشجویان جدیدالورود

خلاصه خبر: حضور کلیه دانشجویان جدیدالورود در این طرح الزامی است.

ساعت مراجعه:
9 صبح تا 14
روزهای مراجعه بانوان:
شنبه تا سه‌شنبه
روزهای مراجعه آقایان:
شنبه تا چهارشنبه
شماره تماس:
82884293 مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

برنامه زمان بندی حضور دانشجویان جدیدالورود برای طرح پایش سلامت و تندرستی مرکز تربیت بدنی
(حضور کلیه دانشجویان ورودی جدید در این طرح الزامی است)

ردیف تاریخ روز دانشکده
1 10 مهر دوشنبه علوم پزشکی
2  11 مهر سه شنبه علوم پزشکی
3 12 مهر چهارشنبه علوم پزشکی
4 15 مهر شنبه علوم پزشکی
5 16 مهر یکشنبه مهندسی برق و کامپیوتر
6 17 مهر دوشنبه مهندسی برق و کامپیوتر
7 18 مهر سه شنبه مهندسی برق و کامپیوتر
8 19 مهر چهارشنبه مهندسی عمران و محیط زیست
9 22 مهر شنبه مهندسی عمران و محیط زیست
10 23 مهر یک شنبه مهندسی عمران و محیط زیست
11 24 مهر دو شنبه مدیریت اقتصاد و حقوق
12 25 مهر سه شنبه مدیریت اقتصاد و حقوق
13 26 مهر چهارشنبه مدیریت اقتصاد و حقوق
14 29 مهر  شنبه فنی و مهندسی و فناوری‌های برتر
15 30 مهر یک شنبه فنی و مهندسی و فناوری‌های برتر
16 1 ابان دو شنبه فنی و مهندسی و فناوری‌های برتر
17 2 آبان سه شنبه فنی و مهندسی و فناوری‌های برتر
18 3 آبان چهار شنبه مهندسی شیمی
19 6 آبان  شنبه مهندسی شیمی
20 7 آبان یک شنبه مهندسی شیمی
21 8 آبان دو شنبه مهندسی مکانیک
22 9 آبان سه شنبه مهندسی مکانیک
23 10 آبان چهار شنبه مهندسی مکانیک
24 13 آبان شنبه علوم زیستی
25 14 آبان یک شنبه علوم زیستی
26 15 آبان دو شنبه علوم پایه
27 16 آبان سه شنبه علوم پایه
28 17 آبان چهار شنبه علوم پایه
29 20 آبان شنبه علوم ریاضی
30 21 آبان یک شنبه علوم ریاضی
31 22 ابان دو شنبه هنر و معماری
32 23 آبان سه شنبه هنر و معماری
33 24 ابان چهار شنبه هنر و معماری
34 27 آبان شنبه علوم انسانی
35 29 آبان دو شنبه علوم انسانی
36 30 آبان سه شنبه علوم انسانی
37 1 آذر چهار شنبه علوم انسانی
38 4 آذر شنبه کشاورزی
39 5 آذر یک شنبه کشاورزی
40 6 آذر سه شنبه کشاورزی

 


1 مهر 1396 / تعداد نمایش : 3872