متن کامل خبر


 
نتایج هفته دوم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه و برنامه هفته سوم لیگ مشخص شد

خلاصه خبر: 4 تیم دانشکده علوم انسانی، دفتر فنی، معاونت پشتیبانی و معاونت دانشجویی بر حریفان خود غلبه کردند.

نتایج هفته دوم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
96/06/27 دانشکده علوم انسانی/انتظامات 1-2
96/06/27 دفتر فنی/دانشکده کشاورزی 0-4
96/06/27 معاونت پشتیبانی/دانشکده پزشکی 1-6
96/06/27 معاونت دانشجویی/دانشکده مدیریت 0-8

 

برنامه هفته سوم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها زمان
96/07/03 انتظامات/معاونت دانشجویی 15:15
96/07/03 دانشکده پزشکی/دانشکده مدیریت 16:00
96/07/03 معاونت پشتیبانی/دانشکده کشاورزی 16:45
96/07/03 دفتر فنی/دانشگاه علوم انسانی 17:30

 


29 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 2419