متن کامل خبر


 
برنامه جنگل نوردی کجور_سی سنگان ویژه بانوان برگزار خواهد شد

خلاصه خبر: به همراه داشتن کفش و تجهیزات مناسب کوهنوردی الزامی است.

زمان برگزاری:  
روزپنج شنبه 96/06/16 تا روز جمعه 96/06/17
محل ثبت نام و جلسه توجیهی:
مرکز تربیت بدنی (روز چهارشنبه 96/06/15  ساعت 13 الی 15)
شروع برنامه و مکان حرکت:
پنجشنبه ساعت 6:30 صبح مقابل مرکز تربیت بدنی می‌باشد.
تذکر: به همراه داشتن کفش و تجهیزات مناسب کوهنوردی الزامی است.


12 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 2087