متن کامل خبر


 
استخر پردیس مرکزی دانشگاه فعالیت خود را از 28 مرداد آغاز کرد

خلاصه خبر: برنامه استفاده از استخر پردیس مرکزی دانشگاه نیز مشخص شده است.

برنامه زمانبندی استفاده از استخر پردیس مرکزی دانشگاه از 96/05/28 تا 96/06/31

روز/ساعت 15-17 17-19 19-21
شنبه آزاد (آقایان) ویژه اساتید (آقایان) آزاد (آقایان)
یکشنبه ویژه اساتید (بانوان) آزاد (بانوان) آزاد (بانوان)
دوشنبه آزاد (آقایان) ویژه اساتید (آقایان) آزاد (آقایان)
سه شنبه ویژه اساتید (بانوان) آزاد (بانوان) آزاد (بانوان)
چهارشنبه آزاد (آقایان) ویژه اساتید (آقایان) آزاد (آقایان)
پنج شنبه ویژه اساتید (بانوان) آزاد (بانوان) آزاد (بانوان)
جمعه ( 8 الی 14) آزاد (آقایان) آزاد (آقایان) آزاد (آقایان)

 


29 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 2588