متن کامل خبر


 
اسامی و تعداد دانشجویان متقاضی استفاده از سالن ورزشی و استخر طلائیه کشاورزی، تا روز 1396/05/03 به مرکز تربیت بدنی اعلام شود

خلاصه خبر: عدم اعلام اسامی و یا به حد نصاب نرسیدن، به منزله تعطیلی سه هفته‌ایی خدمات ورزشی در مجموعه‌های ورزشی دانشگاه می‌باشد.

عطف به اطلاع رسانی یک ماه پیش در خصوص استفاده دانشجویان از خدمات ورزشی دانشگاه در تعطیلات تابستانی (7 الی 27 مرداد ماه)، لطفا تعداد نفرات با ذکر اسامی دانشجویان متقاضی استفاده از سالن ورزشی و استخر طلائیه کشاورزی، تا پایان روز سه شنبه مورخ 1396/05/03  به مرکز تربیت بدنی اعلام شود، تا در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان، ساعت‌هایی به خوابگاه‌ها اختصاص یابد و به دانشجویان اعلام شود.
بدیهی است عدم اعلام اسامی و یا به حد نصاب نرسیدن، به منزله تعطیلی سه هفته‌ایی خدمات ورزشی در مجموعه‌های ورزشی دانشگاه می‌باشد.


1 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 2401