متن کامل خبر


 
برنامه هفته هفتم و پایانی دو لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه و دانشجویان دانشگاه اعلام شد

خلاصه خبر: بازی‌ها راس ساعت برگزار شده و در صورت تاخیر، نتیجه سه بر صفر به نفع تیم حاضر خواهد شد.

برنامه هفته هفتم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/16 حراست/ دانشکده نور 14:45
95/12/16 دانشکده علوم انسانی/ معاونت دانشجویی 15:30
95/12/16 دانشکده فنی مهندسی/ دفتر فنی 16:15
95/12/16 معاونت پژوهشی/ دانشکده پزشکی 17

 

برنامه هفته هفتم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/16 خوابگاه بهار/ خوابگاه متاهلین 10
95/12/16 دانشکده فنی مهندسی/ خوابگاه شهید باقری 11
95/12/16 مکانیک/ دانشکده کشاورزی 12
95/12/16 خوابگاه فردوسی/ استراحت استراحت

 


15 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2324