متن کامل خبر


 
نتایج هفته ششم لیگ فوتسال کارکنان و دانشجویان دانشگاه اعلام شد

خلاصه خبر: در لیگ کارکنان دو تیم معاونت پژوهشی و دانشکده پزشکی توانستند بر حریفان خود غلبه کنند.

نتایج هفته ششم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/11 پژوهشی/ حراست 4-7
95/12/11 نور/ دانشجویی 1-1
95/12/11 پزشکی/ فنی مهندسی 3-7
95/12/11 علوم انسانی/ دفتر فنی 3-3

 

نتایج هفته ششم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/11 فردوسی/ متاهلین 1-1
95/12/11 کشاورزی/ بهار 1-3
95/12/11 فنی مهندسی/ مکانیک 2-8

 


14 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2199