متن کامل خبر


 
نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان و دانشجویان دانشگاه و برنامه هفته ششم اعلام شد

خلاصه خبر: در لیگ فوتسال کارکنان تیم‌های دانشکده نور، معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی و دانشکده علوم انسانی توانستند بر حریفان خود غلبه کنند.

نتایج هفته پنجم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/02 دانشکده نور/ دانشکده پزشکی 1-6
95/12/02 حراست/ معاونت دانشجویی 3-1
95/12/02 دانشکده فنی مهندسی/ معاونت پژوهشی 5-1
95/12/03 دفنر فنی/ دانشکده نور 3-3
95/12/04 دانشکده علوم انسانی/ دانشکده پزشکی 5-7

 

نتایج هفته پنجم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/12/05 دانشکده کشاورزی/ دانشکده فنی 2-3
95/12/05 خوابگاه فردوسی/ خوابگاه بهار 2-3
95/12/05 خوابگاه شهید باقری/ خوابگاه متاهلین 5-5

 

برنامه هفته ششم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
95/12/11 حراست/ معاونت پژوهشی 14:45
95/12/11 دانشکده نور/ معاونت دانشجویی 15:30
95/12/11 دانشکده فنی مهندسی/ دانشکده پزشکی 16:15
95/12/11 دفنر فنی/ دانشکده علوم انسانی 17

 

برنامه هفته ششم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
95/12/11 فردوسی/ متاهلین 10
95/12/11 بهار/ دانشکده کشاورزی 11
95/12/11 مکانیک/ دانشکده فنی مهندسی 12
95/12/11 شهید باقری/ استراحت استراحت

 


7 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2388