متن کامل خبر


 
برنامه هفته پنجم لیگ های فوتسال کارکنان و دانشجویان اعلام شد

خلاصه خبر: لیگ فوتسال کارکنان در هفته پنجم در دو روز 95/12/02 و 95/12/04 برگزار خواهد شد.

برنامه هفته پنجم ليگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
95/12/02 دانشکده نور/ دانشکده پزشکی 15:15
95/12/02 حراست/ معاونت دانشجویی 16:00
95/12/02 دانشکده فنی مهندسی/ معاونت پژوهشی 16:45
95/12/04 دانشکده پزشکی / دانشکده علوم انسانی 16:30

 

برنامه هفته پنجم ليگ فوتسال دانشجویان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
95/12/02 دانشکده کشاورزی/ دانشکده فنی مهندسی 14:15
95/12/05 خوابگاه بهار/ خوابگاه فردوسی 10:30
95/12/05 خوابگاه متاهلین/ خوابگاه شهید باقری 11:30
95/12/05 مکانیک/ استراحت -

 


2 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 2438