متن کامل خبر


 
جدول‌های رده‌بندی دو لیگ کارکنان دانشگاه و دانشجویان منتشر شد

خلاصه خبر: تیم‌های، دانشکده نور با ٧ امتیاز در لیگ کارکنان دانشگاه و دانشکده فنی مهندسی با ٦ امتیاز و با تفاضل گل بیشتر در لیگ فوتسال دانشجویان در صدر جدول رده‌بندی قرار دارند.

 جدول رده‌بندی لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دانشکده نور 1 1 - - 7 1 6+ 9
معاونت دانشجویی 3 3 1 - 6 3 3+ 7
حراست 3 2 2 - 7 4 3+ 5
دانشکده پزشکی 3 1 1 1 7 6 1+  4
دانشکده علوم انسانی 3 1 1 1 7 8 1- 4
دفتر فنی 3 1 2 1 5 7 2- 2
معاونت پژوهشی 3 - 1 2 3 6 3- 1
دانشکده فنی مهندسی 3 - - 3 2 9 7- 0

 

 جدول رده‌بندی لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دانشکد فنی مهندسی 2 2 - - 10 1 9+ 6
دانشکده کشاورزی 2 2 - - 8 2 6+ 6
بهار 2 2 - - 8 4 4+ 6
متاهلین 2 1 - 1 6 8 2- 3
مکانیک 2 1 - 1 4 6 2- 3
علوم زیستی 2 - - 2 4 8 4- 0
شهید باقری 2 - - 2 2 6 4- 0
فردوسی 2 - - 2 1 7 6- 0

 


25 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2403