متن کامل خبر


 
نتايج هفته دوم مرحله نهایی این لیگ و برنامه هفته آینده اعلام شد

خلاصه خبر: تیم‌های خوابگاه بهار، دانشکده فنی مهندسی، مکانیک و دانشکده کشاورزی بر حریفان خود غلبه کردند.

نتايج هفته دوم مرحله نهايی ليگ فوتسال دانشجويان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/11/21 خوابگاه بهار/ دانشکده علوم زیستی 2-3
95/11/21 دانشکده فنی مهندسی/ خوابگاه متاهلین 0-7
95/11/21 مکانیک/ خوابگاه شهید باقری 1-2
95/11/21 دانشکده کشاورزی/ خوابگاه فردوسی 1-4

 

برنامه هفته سوم مرحله نهايی ليگ فوتسال دانشجويان دانشگاه

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/11/25 علوم زیستی/ فنی مهندسی 9
95/11/25 مکانیک/ فردوسی 10
95/11/25 متاهلین/ کشاورزی 11
95/11/25 بهار/ شهید باقری 12

 


23 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2228