متن کامل خبر


 
يك برد و يك باخت نصيب تيم تنيس روی ميز دانشگاه تربيت مدرس شد

خلاصه خبر: تيم تربيت مدرس بازی را به اميركبير واگذار كرد اما به علامه طباطبایی امتیازی نداد.


19 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2170