متن کامل خبر


 
برنامه هفته یازدهم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه و هفته دوم مرحله نهایی لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه مشخص شد

خلاصه خبر: هفته یازدهم لیگ فوتسال کارکنان و دوم لیگ فوتسال دانشجویان در روزهای ٢٠ ام و ٢١ ام بهمن ماه با برگزاری ٤ دیدار ادامه می‌یابد.

برنامه هفته یازدهم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه 

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/11/20 دانشکده نور/ دانشکده فنی مهندسی 14:45
95/11/20 حراست/ دانشکده پزشکی 15:30
95/11/20 معاونت دانشجویی/ دفتر فنی 16:15
95/11/20 معاونت پژوهشی/ دانشکده علوم انسانی 17

 

برنامه هفته دوم مرحله نهایی لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/11/21 دانشکده علوم زیستی/ خوابگاه بهار 10
95/11/21 خوابگاه متاهلین/ دانشکده فنی مهندسی 11
95/11/21 مکانیک/ خوابگاه شهید باقری 12
95/11/21 دانشکده کشاورزی/ خوابگاه فردوسی 13

 


19 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2289