متن کامل خبر


 
برنامه و گروه‌بندی مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه‌های منطقه يک كشور یادواره ایثار شهدای آتش‌نشان پلاسکو اعلام شد

خلاصه خبر: هفته اول این مسابقات در سه روز و در دو گروه برگزار خواهد شد.

 گروه بندی تیم‌های حاضر در لیگ والیبال یادواره ایثار شهدای آتش‌نشان

گروه A گروه B
دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران
دانشگاه امیرکبیر دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علم و فرهنگ
دانشکده علامه طباطبایی دانشگاه پیام نور

 

 برنامه مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه‌های منطقه يک كشور یادواره ایثار شهدای آتش‌نشان پلاسکو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
95/11/13 امیرکبیر/ علامه طباطبایی 9
95/11/13 خوارزمی/ تربیت مدرس 10
95/11/13 شهید رجایی/ دانشگاه تهران 11
95/11/16 تربیت مدرس/ علامه طباطبایی 9
95/11/16 خوارزمی/ امیرکبیر 10
95/11/16 پیام نور/ دانشگاه تهران 11
95/11/17 تربیت مدرس/ دانشگاه امیرکبیر 10
95/11/17 علم و فرهنگ/ شهید رجایی 11

 


12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2330