متن کامل خبر


 
برنامه هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو اعلام شد

خلاصه خبر: طبق برنامه زمانبندی شده هفته اول لیگ دانشجو با برگزاری ٤ دیدار در روز ٩٥/١١/١٤ دنبال می‌شود.

برنامه هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه 

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/11/14 مکانیک / خوابگاه بهار 10
95/11/14 دانشکده علوم زیستی/ خوابگاه متاهلین 11
95/11/14 خوابگاه شهید باقری / دانشکده کشاورزی 12
95/11/14 دانشکده فنی مهندسی/ خوابگاه فردوسی 13

 


10 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2308