متن کامل خبر


 
صدرنشینان دو گروه A و B در لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور مشخص شدند

خلاصه خبر: در گروه A تیم دانشگاه تربیت مدرس و در گروه B تیم دانشگاه علامه طباطبایی با بالاترین امتیاز در صدر جدول قرار دارند.

 جدول نهایی رده بندی گروه A فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور

تیم زده خورده تفاضل امتیاز مقام
تربیت مدرس 30 6 24+ 12 اول
شهید بهشتی 22 11 11+ 9 دوم
خوارزمی 7 16 9- 6  
امیرکبیر 5 20 15- 0  
شهید رجایی 7 18 11- 3  

 

 جدول نهایی رده بندی گروه B فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور

تیم زده خورده تفاضل امتیاز مقام
علم و صنعت 30 9 21+ 6  
علم و فرهنگ 15 26 9- 3  
علامه طباطبایی 23 6 17+ 12 اول
پیام نور 23 6 17+ 9 دوم
الزهرا 4 48 44- 0  

 


6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2294