متن کامل خبر


 
هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور با صدر نشینی تیم تربیت مدرس و پیام نور ادامه یافت

خلاصه خبر: تیم دانشگاه تربیت مدرس با تفاضل گل ١٥ و تیم دانشگاه پیام نور با تفاضل هفت گل در صدر گروه A و B قرار دارند.

نتایج سومین روز لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور

روز مسابقه تیم‌ها نتیجه
95/10/29 پیام نور/ علم و فرهنگ 2-7
95/10/29 علم و صنعت / الزهرا 1-19
95/10/29 شهید بهشتی/ امیرکبیر 2-9
95/10/29 تربیت مدرس/ شهید رجایی 1-9

 

 جدول رده‌بندی گروه A  لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه‌ها منطقه یک کشور

رتبه تیم  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 تربیت مدرس 3 3 - - 20 5 15+ 9
2 شهید بهشتی 3 2 - 1 15 9 6+ 6
3  خوارزمی 2 1 - 1 3 6 3- 3
4 امیرکبیر 2 - - 2 5 14 9- 0
5 شهید رجایی 2 - - 2 2 11 9- 0

 

 جدول رده‌بندی گروه B  لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه‌ها منطقه یک کشور

رتبه تیم  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1  پیام نور 2 2 - - 11 4 7+ 6
2 علم و صنعت 3 2 - 1 30 6 24+ 6
3 علامه طباطبایی 2 2 - - 18 6 12+ 6
4 علم و فرهنگ 3 - - 3 8 24 16- 0
5 الزهرا 2 - - 2 2 29 27- 0

 

 برنامه روز چهارم مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه‌های منطقه یک کشور 

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/11/02 امیرکبیر/ شهید رجایی 8:30
95/11/02 الزهرا / پیام نور 9:30
95/11/02 علامه طباطبایی / علم و صنعت 10:30
95/11/02 تربیت مدرس / خوارزمی 11:30

 

مکان مسابقات: مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
تذکر: تیم‌ها باید نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در سالن حضور داشته باشند.


3 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2967