متن کامل خبر


 
تیم طناب کشی بانوان کارمند دانشگاه در مسابقات کارکنان دولت استان تهران، مقام چهارم را کسب کرد

خلاصه خبر: مسابقات طناب کشی بانوان کارکنان دولت استان تهران با حضور 8 تیم از ارگان‌های مختلف برگزار شد و تیم بانوان کارمند دانشگاه به مقام چهارم رسید.

اسامی اعضای تیم دانشگاه:
مربی:مهرانگیز ایرانپناه

  • سودابه علی محمدی
  • مولودفراهانی
  • فاطمه خلجی
  • زهره جعفری
  • آزاده رحمانی
  • سمیه کریم دوست
  • ناهید شریفی
  • محبوبه غفاریان
  • زهره گودرزی

18 دی 1395 / تعداد نمایش : 2573