متن کامل خبر


 
نتایج هفته هشتم لیگ فوتسال کارکنان، جدول رده‌بندی و برنامه هفته نهم

خلاصه خبر: تیم حراست در مقابل تیم دانشکده علوم انسانی با نتیجه تساوی متوقف شد.

حراست/ دانشکده علوم انسانی معاونت دانشجویی/ دانشکده فنی مهندسی دانشکده نور/ معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی/ دفتر فنی

 

تاریخ تیم‌ها نتیجه
95/10/11 حراست/ دانشکده علوم انسانی 2-2
95/10/11 معاونت دانشجویی / دانشکده فنی مهندسی 1-3
95/10/13 دانشکده نور / معاونت پژوهشی 0-1
95/10/13 دانشکده پزشکی / دفتر فنی 3-5

 جدول رده‌بندی در هفته هشتم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دانشکده پزشکی 1 1 - - 5 3 2+ 3
معاونت دانشجویی 1 1 - - 3 1 2+ 3
دانشکده نور 1 1 - - 1 0 1+ 3
حراست 1 - 1 - 2 2 0 1
دانشکده علوم انسانی 1 - 1 - 2 2 0 1
معاونت پژوهشی 1 - - 1 0 1 1- 0
دفتر فنی 1 - - 1 3 5 2- 0
دانشکده فنی مهندسی 1 - - 1 1 3 2- 0

 

برنامه هفته نهم لیگ فوتسال کارکنان

تاریخ تیم‌ها ساعت
95/10/18 حراست/ دانشکده فنی مهندسی 14:45
95/10/18 دانشکده نور / دانشکده علوم انسانی 15:30
95/10/20 دانشکده پزشکی / معاونت دانشجویی 14:45
95/10/20 معاونت پژوهشی/ دفتر فنی 15:30

 


15 دی 1395 / تعداد نمایش : 2432