متن کامل خبر


 
نتایج هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان و برنامه هفته دوم

خلاصه خبر: در هفته اول تیم‌های خوابگاه میرشفیعی٣، خوابگاه متاهلین، دانشکده علوم زیستی، خوابگاه سما ٣، میرشفیعی الف، فردوسی، باقری الف و ابراهیمی توانستند بر رقیبان خود غلبه کنند.

آمار و نتایج هفته اول لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه

تیم‌ها نتیجه بازی زننده گل تیم برنده زننده گل تیم بازنده بازیکن برتر بازی
میرشفیعی 3/ دانشکده پزشکی 0-2 رضا گل محمدی (2)   رضا گل محمدی
متاهلین/ دانشکده اقتصاد 0-10 علی ناظمی (5)، حسن قامتی (2)، کریم زهره وندیان، سارلی و موسوی   علی ناظمی
دانشکده علوم زیستی/ باقری الف 0-2 بهبود اسماعیلی/ یاور جهانگرد   یاور جهانگرد
سما3/ دانشکده مکانیک 0-1 مسعود پاینده   مسعود پاینده
میرشفیع الف/ مهندسی شیمی 2-4 علی شاکری (2) و امن زاده و نوری کیوان حبیبی علی شاکری
فردوسی/ بهار 0-1 سجاد ستاری   سجاد ستاری
کشاورزی ب/ حیدری 2-2 رحمان محمدی و حمید عباسی خلیل زاده و مبارکی ابراهیم مبارکی
باقری الف/ دانشکده برق و کامپیوتر 1-5 جابر لایق (3) و عباس کسایی و پژمان کاظمی ادوود آقازاده جابر لایق
ابراهیمی/ موسی نژاد 0-6 اصغر محمدی (3) و قاسم پور و یزدانی   اصغر محمدی

 

برنامه هفته دوم لیگ فوتسال دانشجویان جام دانشجو 

روز مسابقه تیم‌ها زمان
95/10/09 موسی نژاد / دانشکده کشاورزی الف 9
95/10/09 مدرس الف / باقری الف 9:45
95/10/09 سما 3 ب / دانشکده کشاورزی ب 10:30
95/10/09 فنی مهندسی ب / سما 3 الف 11:15
95/10/09 میرشفیعی ب / دانشکده علوم زیستی 12
95/10/09 فردوسی/ میرشفیعی الف 13:15
95/10/09 مهندسی شیمی/ بهار 14
95/10/09 مدرس ب / دانشکده اقتصاد 14:45
95/10/09 میرشفیعی ج / دانشکده فنی مهندسی الف 15:30

 

 

کلیه تیم‌ها می‌بایست 15 دقیقه زودتر از ساعت بازی در سالن حاضر باشند.

 


5 دی 1395 / تعداد نمایش : 2686