متن کامل خبر


 
نتایج هفته ششم لیگ فوتسال كاركنان، جدول رده بندی تیم‌های حاضر و برنامه هفته هفتم

خلاصه خبر: تیم‌های دانشکده مدیریت، دانشکده علوم انسانی،دفتر فنی، معاونت پژوهشی و دانشکده پزشکی توانستند بر رقیبان خود غلبه کنند.

آمار و نتایج هفته ششم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم‌ها نتیجه بازی زننده گل تیم برنده زننده گل تیم بازنده بازیکن برتر بازی
دانشکده کشاورزی/معاونت دانشجویی ب 0-0 - - -
دانشکده مدیریت/ دفتر ریاست 2-3 علیرضا صفایی، پلمه و حیدری محسن قهرمانی حامد آشوری
دانشکده علوم انسانی/ دانشکده فنی 1-6 علی موسیوند (3) و شمس‌الدینی (2) و مومنیان حسن نطقی علی موسیوند
دفتر فنی/ معاونت فرهنگی 1-5 علی رستگارپناه (2)، مهجوری، قموشی، روح الله نعیمی وحید فغانی علی رستگار پناه
معاونت پژوهشی/ حراست 2-3 عباس عبدالمالکی (2) و مرتضی جانجانی سعید هلالی و علی دلیرج مرتضی جانجانی
دانشکده پژشکی/ معاونت آموزشی 2-3 مهدی جعفریان، مهرداد اسماعیلی و مجتبی موسی الرضایی امیر رضا رستم پور و مخمد هاشم مهرداد اسماعیلی

 

 جدول رده‌بندی گروه اول  در هفته ششم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دفتر فنی 6 6 - - 22 8 14+ 18
حراست 5 3 - 2 20 9 11+ 9
معاونت پژوهشی 4 3 - 1 19 9 10+ 9
دانشکده نور 4 3 - 1 11 3 8+ 9
معاونت دانشجویی ب 5 1 1 3 4 12 8- 4
دانشکده کشاورزی 5 - 1 4 4 16 12- 1
معاونت فرهنگی 5 - - 5 6 29 23- 0

 

 جدول رده‌بندی گروه دوم  در هفته ششم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
معاونت دانشجویی الف 5 5 - - 17 4 13+ 15
دفتر ریاست 6 3 1 2 14 16 2- 10
دانشکده فنی مهندسی 5 2 1 2 16 12 4+ 7
دانشکده علوم انسانی 5 2 - 3 11 12 1- 6
دانشکده پزشکی 5 2 - 3 9 13 4- 6
دانشکده مدیریت 5 1 2 2 4 9 5- 5
معاونت آموزشی 5 - 2 3 8 16 8- 2

 

برنامه هفته هفتم بازی‌های لیگ فوتسال دانشگاه جام امام رضا (ع)

 

ردیف تاریخ تیم‌ها ساعت
1 95/10/04 حراست / دانشکده نور 14:45
2 95/10/04 معاونت پژوهشی/ دانشکده نور 15:30
3 95/10/04 معاونت آموزشی/ دانشکده فنی و مهندسی 16:15
4 95/10/04 معاونت فرهنگی/ دانشکده کشاورزی 17
5 95/10/06 دفتر ریاست / دانشکده علوم انسانی 15
6 95/10/06 معاونت دانشجویی الف/ دانشکده مدیریت و اقتصاد 15:45
7 95/10/06 دانشکده پزشکی و دفتر فنی استراحت
8 95/10/08 معاونت دانشجویی ب/  معاونت پژوهشی 15

 


5 دی 1395 / تعداد نمایش : 2690