متن کامل خبر


 
نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان و برنامه هفته ششم بازی‌ها

خلاصه خبر: تیم‌های دانشکده نور،معاونت دانشجویی الف، معاونت پژوهشی،دفتر فنی، دانشکده فنی مهندسی و دانشکده پزشکی بر حریفان خود غلبه کردند.

آمار و نتایج هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم‌ها نتیجه بازی زننده گل تیم برنده زننده گل تیم بازنده بازیکن برتر بازی
دانشکده نور/ معاونت فرهنگی 0-3 - -  
معاونت دانشجویی الف/ دفتر ریاست 1-2 محمد سعیدی، علی هلالی محسن قهرمانی حامد آشوری
معاونت پژوهشی/ دانشکده کشاورزی 1-4 عباس عبدالمالکی(3) و ساسان کیهان پور جعفر شهابی عباس عبدالمالکی
دفتر فنی/ معاونت دانشجویی ب 2-4 تیمور عزیزی (3)و وحید قموشی هادی عبدالمالکی(2) تیمور عزیزی
دانشکده فنی مهندسی/ دانشکده مدیریت 0-1 سید مرتضی قرشی    
دانشکده پزشکی/ دانشکده علوم انسانی 2-5 مهدی جعفریان(2)، مهرداد اسماعیلی، ابو طالب فلاح و حریف مومنیانو رضا قراخانلو مهدی جعفریان

 

 جدول رده‌بندی گروه اول در هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان جام امام رضا (ع)

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دفتر فنی 5 5 - - 17 7 10+ 15
حراست 4 3 - 1 18 6 12+ 9
دانشکده نور 4 3 - 1 11 3 8+ 6
معاونت پژوهشی 3 2 - 1 16 7 9+ 3
معاونت دانشجویی ب 4 1 - 3 4 12 8- 3
دانشکده کشاورزی 4 - - 4 4 16 12- 0
معاونت فرهنگی 4 - - 4 5 24 19- 0

 

 جدول رده‌بندی گروه دوم  در هفته پنجم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
معاونت دانشجویی الف 5 5 - - 17 4 13+ 15
دفتر ریاست 5 2 1 2 11 14 3- 7
دانشکده علوم انسانی 4 2 - 2 8 7 1+ 6
دانشکده پزشکی 4 2 - 2 9 9 0 6
دانشکده فنی و مهندسی 4 1 1 2 10 11 1- 4
دانشکده مدیریت 4 - 2 2 1 7 6- 2
معاونت آموزشی 4 - 2 2 6 13 7- 2

 

برنامه هفته ششم بازی‌های لیگ فوتسال دانشگاه جام امام رضا (ع)

ردیف تاریخ تیم‌ها ساعت
1 95/09/29 دفتر ریاست/ دانشکده مدیریت 14:45
2 95/09/29 معاونت دانشجویی ب/ دانشکده کشاورزی 15:30
3 95/09/29 معاونت فرهنگی/ دفتر فنی 16:15
4 95/09/29 معاونت دانشجویی الف استراحت
5 95/10/01 حراست / معاونت پژوهشی 14:45
6 95/10/01 دانشکده علوم انسانی/ دانشکده فن و مهندسی 15:30
7 95/10/01 معاونت آموزشی/ دانشکده پزشکی 16:15
8 95/10/01 دانشکده نور (استراحت)

 


23 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2472