متن کامل خبر


 
زمان تکمیل طرح پايش تندرستى جسمانى تا تاريخ ٣٠ آذر ماه تمدید شد

خلاصه خبر: دانشجويانى كه تاكنون به هر علتى موفق به انجام طرح نشده‌اند می‌توانند به مركز مشاوره ورزشى واقع در جنب ساختمان خوارزمى مراجعه نمايند.

دانشجويانى كه تاكنون به هر علتى موفق به انجام طرح نشده‌اند می‌توانند به مركز مشاوره ورزشى واقع در جنب ساختمان خوارزمى مراجعه نمايند.
تذکر مهم: تاریخ فوق تمدید نخواهد شد.
 


23 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2296