متن کامل خبر


 
نتایج هفته چهارم لیگ فوتسال کارکنان و برنامه هفته پنجم بازی‌ها

خلاصه خبر: در هفته چهارم بازی‌های لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه سه تیم حراست، معاونت دانشجویی الف و دفتر فنی بر رقیبان خود غلبه کردند.

آمار و نتایج هفته چهارم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم‌ها نتیجه بازی زننده گل تیم برنده زننده گل تیم بازنده بازیکن برتر بازی
دانشکده نور/ معاونت دانشجویی ب 0-4 سید مصطفی حسینی(2) بهرام ذکوی و منوچهر نائیجی - بهرام ذکوی
حراست/ دانشکده کشاورزی 1-4 سعید هلالی، علی دلیرج(2) و بهروز ولی محمدی ایمان کارگر علی دلیرج
معاونت دانشجویی الف/ دانشکده فنی مهندسی 1-3 محمد سیفی، رضا فلاح و مجید نوبندان سید مصطفی قرشی رضا فلاح
دفتر فنی/ معاونت پژوهشی 3-4 روح الله نعیمی (4) عباس عبدالمالکی(2) و ساسان کیهان پور روح الله نعیمی
دانشکده پزشکی/ دانشکده مدیریت 1-1 مهرداد اسماعیلی اسدالله کرد نائیج حسن جوادی
معاونت آموزشی/ دانشکده علوم انسانی 3-3 ابوالفضل عبدالمالکی، رحیم شادی و لمیر رضا رستم پور مومنیان (2) و مسلم قهرمانی مومنیان

 

 جدول رده‌بندی گروه اول در هفته چهارم لیگ فوتسال کارکنان جام امام رضا (ع)

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دفتر فنی 4 4 - - 13 5 8+ 12
حراست 4 3 - 1 18 6 12+ 9
دانشکده نور 3 2 - 1 8 3 5+ 6
معاونت پژوهشی 2 1 - 1 12 6 6+ 3
معاونت دانشجویی ب 3 1 - 2 2 8 6- 3
دانشکده کشاورزی 3 - - 3 3 12 9- 0
معاونت فرهنگی 3 - - 3 5 21 16- 0

 

 جدول رده‌بندی گروه دوم  در هفته چهارم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
معاونت دانشجویی الف 4 4 - - 15 3 12+ 12
دفتر ریاست 3 2 - 1 8 7 1+ 6
دانشکده علوم انسانی 3 1 1 1 8 6 2+ 4
دانشکده پزشکی 4 1 1 2 6 12 6- 4
دانشکده فنی و مهندسی 3 1 - 2 7 7 0 3
دانشکده مدیریت 3 - 2 1 1 6 4- 2
معاونت آموزشی 4 - 2 2 6 13 7- 2

 

برنامه هفته پنجم بازی‌های لیگ فوتسال دانشگاه جام امام رضا (ع)

ردیف تاریخ تیم‌ها ساعت
1 95/09/20 دانشکده نور/ معاونت فرهنگی 15
2 95/09/20 معاونت دانشجویی الف/ دفتر ریاست 15:45
3 95/09/20 معاونت پژوهشی/ دانشکده کشاورزی 16:30
4 95/09/20 معاونت دانشجویی ب/ دفتر فنی 17:15
5 95/09/22 دانشکده فنی مهندسی/ دانشکده مدیریت 15
6 95/09/22 دانشده علوم انسانی/ دانشکده پزشکی 15:45
7 95/09/22 معاونت آموزشی (استراحت)
8 95/09/22 حراست (استراحت)

 


16 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2336