متن کامل خبر


 
نتایج هفته سوم لیگ فوتسال و جدول رده بندی تیم‌های حاضر

خلاصه خبر: تیم دفتر فنی در گروه اول و تیم معاونت دانشجویی الف در گروه دوم صدر نشین مسابقات هستند.

آمار و نتایج هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه

تیم‌ها نتیجه بازی زننده گل تیم برنده زننده گل تیم بازنده بازیکن برتر بازی
دانشکده نور/معاونت پژوهشی - - - -
حراست/ معاونت فرهنگی 3-10 جعفر سلطانی (4) و علی قرشی (3) و علی دلیرج و ابوذر اسماعیلی حامد مقام آسا، موسی کاظم پور، حسن عباس تقی جعفر سلطانی
دفتر فنی/ دانشکده کشاورزی 1-5 روح الله نعیمی(4) و فرید کریمی ایمان کارگر روح الله نعیمی
دفتر ریاست/ دانشکده فنی مهندسی 2-3 سید مجید حسینی (2) وعبدالله جعفری سید مرتضی قرشی (2) سید مجید حسینی
معاونت آموزشی/ دانشکده اقتصاد 0-0 - - -
معاونت دانشجویی الف/ دانشکده پزشکی 1-5 مجید نوبندان و رضا فلاح(3) و محمد سیفی مجتبی موسی الرضایی رضا فلاح

 

 جدول رده‌بندی گروه اول  در هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
دفتر فنی 3 3 - - 9 2 7+ 9
حراست 3 2 - 1 14 5 9+ 6
معاونت پژوهشی 1 1 - - 9 2 7+ 3
دانشکده نور 2 1 - 1 4 3 1+ 3
معاونت دانشجویی ب 2 1 - 1 2 4 2- 3
دانشکده کشاورزی 2 - - 2 2 8 6- 0
معاونت فرهنگی 3 - - 3 5 21 16- 0

 

 جدول رده‌بندی گروه دوم  در هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان

تیم‌  بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
معاونت دانشجویی الف 3 3 - - 12 2 10+ 9
دفتر ریاست 3 2 - 1 8 7 1+ 6
دانشکده فنی مهندسی 2 1 - 1 6 4 2+ 3
دانشکده علوم انسانی 2 1 - 1 5 3 2+ 3
دانشکده پزشکی 3 1 - 2 5 11 6- 3
دانشکده مدیریت 2 - 1 1 0 5 5- 1
معاونت آموزشی 3 - 1 2 3 10 7- 1

 5


14 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2385