متن کامل خبر


 
زمان تکمیل طرح پايش تندرستى جسمانى تا تاريخ ٣٠ آذر ماه تمدید شد

خلاصه خبر: دانشجويانى كه تاكنون به هر علتى موفق به انجام طرح نشده‌اند مى‌توانند تا تاریخ ٣٠ آذرماه به مركز مشاوره ورزشى واقع در جنب ساختمان خوارزمى مراجعه کنند.


13 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2350