متن کامل خبر


 
هفته سوم بازی‌های لیگ فوتسال با برگزاری ٦ دیدار دنبال می‌شود

خلاصه خبر: لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا در هفته سوم در دو روز ٩٥/٠٩/٠٦ و ٩٥/٠٩/٠٧ به کار خود ادامه می‌دهد.

 برنامه هفته سوم لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

ردیف تاریخ تیم‌ها ساعت
1 95/09/06 حراست/ معاونت فرهنگی 15
2 95/09/06 دانشکده نور/ معاونت پژوهشی 15:45
3 95/09/06 دفتر فنی/ دانشکده کشاورزی 16:30
4 95/09/06 دانشکده فنی مهندسی/ دفتر ریاست 17:15
5 95/09/07 معاونت دانشجویی ب (استراحت)
6 95/09/07 دانشکده مدیریت/ معاونت آموزشی 15
7 95/09/07 دانشکده پزشکی/معاونت دانشجویی الف 15:45
8 95/09/07 دانشکده علوم انسانی (استراحت)

 

کلیه تیم‌ها موظفند 15 دقیقه قبل از ساعت بازی در محل مسابقات حضور داشته باشند.


1 آذر 1395 / تعداد نمایش : 2459