متن کامل خبر


 
ساخت ويترين جام‌ها و افتخارات ورزشی دانشگاه به اتمام رسيد

خلاصه خبر: ساخت ويترين جهت نگهداری از جام‌ها و افتخارات ورزشی دانشگاه در رقابتهای منطقه‌ای، استانی،كشوری و المپيادهای سراسری انجام گرفته است.

ويترين جام‌ها و افتخارات ورزشی دانشگاه در رقابت‌های منطقه‌ای، استانی،كشوری و المپيادهای سراسری در ورودی ضلع جنوبی مجموعه ورزشی دانشگاه قرار گرفته است.


25 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2376