متن کامل خبر


 
نتایج هفته اول مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

خلاصه خبر: در هفته اول تیم‌های معاونت پژوهشی، حراست و دفتر فنی از گروه اول و از گروه دوم تیم‌های دانشکده فنی، معاونت دانشجویی الف و دفتر ریاست در صدر جدول قرار گرفتند.

جدول رده بندی تیم‌های گروه اول در هفته اول لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه
 جام امام رضا (ع)

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 معاونت پژوهشی 1 1 - - 9 2 7+ 3
2 حراست 1 1 - - 4 0 4+ 3
3 دفتر فنی 1 1 - - 2 1 1+ 3
4 دانشکده نور 1 - - 1 1 2 1- 0
5 معاونت دانشجویی ب 1 - - 1 0 4 4- 0
6 معاونت فرهنگی 1 - - 1 2 9 7- 0
7 دانشکده کشاورزی 0 - - - - - - -

 

جدول رده بندی تیم‌های گروه دوم در هفته اول لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه
 جام امام رضا (ع)

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دانشکده فنی مهندسی 1 1 - - 4 1 3+ 3
2 معاونت دانشجویی الف 1 1 - - 3 0 3+ 3
3 دفتر ریاست 1 1 - - 3 2 1+ 3
4 معاونت آموزشی 1 - - 1 2 3 1- 0
5 دانشکده پزشکی 1 - - 1 1 4 3- 0
6 دانشکده علوم انسانی 1 - - 1 0 3 3- 0
7 دانشکده مدیریت - - - - - - - -

 


22 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2379