متن کامل خبر


 
برگزاری مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان جام دانشجو

خلاصه خبر: از رابطین ورزشی محترم خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها دعوت می‌شود، جهت ثبت‌نام و تکمیل مدارک تیم‌های مربوط به مرکز تربیت بدنی مراجعه نمایند.

از رابطین ورزشی محترم خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها دعوت می‌شود، جهت ثبت‌نام و تکمیل مدارک تیم‌های مربوط به مرکز تربیت بدنی مراجعه نمایند.
مهلت ثبت‌نام و تکمیل مدارک: 95/09/01


11 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2290