متن کامل خبر


 
کارگاه آموزشی ارتباط موثر در محيط‌های ورزشی دانشجويی ويژه رابطين ورزشی خوابگاهی

خلاصه خبر: كارگاه آموزشی ورزشی ارتباط موثر در محيط‌های ورزشی دانشجويی ويژه رابطين ورزشی خوابگاه‌های دانشجويی در روز 95/07/28 با حضور دکتر رستگار، رئیس اداره تربیت بدنی برگزار شد.

کارگاهكارگاه آموزشی ورزشی ارتباط موثر در محيط‌های ورزشی دانشجويی ويژه رابطين ورزشی خوابگاه‌های دانشجويی در روز 95/07/28 با حضور دکتر رستگار، رئیس اداره تربیت بدنی برگزار شد.

 
حضور دکتر رستگار رئیس مرکز تربیت بدنی حاضرین در کارگاه در حال آموزش رابطين ورزشی خوابگاه‌های دانشجويی

5 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2300