متن کامل خبر


 
نشست مشترك رییس مركز تربیت بدنی با نمایندگان ورزشی خوابگاه‌ها و كمیته تربیت بدنی شورای صنفی دانشجویان

خلاصه خبر: روز شنبه مورخ ١٠ مهر ماه به درخواست كمیته تربیت بدنى شوراى صنفى دانشجویان، مرکز تربیت بدنی جلسه‌ای را با نمایندگان ورزشى بعضى خوابگاه‌هاى دانشجویى برگزار نمود.

روز شنبه مورخ ١٠ مهر ماه به درخواست كمیته تربیت بدنى شوراى صنفى دانشجویان، مرکز تربیت بدنی جلسه‌ای را با نمایندگان ورزشى بعضى خوابگاه‌هاى دانشجویى برگزار نمود. طی این نشست، تصمیماتی در خصوص امكانات ورزشی خوابگاه‌ها اتخاذ گردید و مقرر شد تجهیز ورزشی خوابگاه‌های دانشجویی در الویت برنامه‌های مرکز تربیت بدنی قرار گیرد.


13 مهر 1395 / تعداد نمایش : 2564