متن کامل خبر


 
مرکز تربیت بدنی

خلاصه خبر: معرفی مرکز تربیت بدنی

مرکز تربیت بدنی همگام با سایر بخش‎های دانشگاه  و با توجه به نیازهای اجتماعی دانشجویان و با نگرش کلی بر مسایل برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های درون و برون‌سازمانی، مطابق برنامه‌ها و سیاست  اداره تربیت‌بدنی وزارت متبوع، فعالیت‌هایی را برای جذب و مشارکت دانشجویان در برنامه‎های ورزشی سازماندهی نموده است.
ادارات زیر مجموعه مرکز تربیت بدنی عبارتند از:

  • اداره ورزش آقایان
  • اداره  ورزش بانوان
  • اداره تندرستی و مشاوره ورزشی

31 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 3695