متن کامل خبر


 
سرويس اياب و ذهاب به سالن ورزشى دانشگاه تا پايان شهريور‌ماه داير نمى‌باشد

خلاصه خبر: با توجه به تعطيلات ترم تابستان و صرفه‌جويى در هزينه‌هاى مربوطه، سرويس اياب و ذهاب به سالن ورزشى تا پايان شهريور‌ماه سال جارى داير نمى‌باشد.

سرويس اياب و ذهاب به سالن ورزشى تا پايان شهريور‌ماه سال جارى داير نمى‌باشد.

به اطلاع كليه دانشجويان ساكن خوابگاهاى دانشجويى مي‌رساند با توجه به تعطيلات ترم تابستان و صرفه‌جويى در هزينه‌هاى مربوطه، سرويس اياب و ذهاب به سالن ورزشى تا پايان شهريور‌ماه سال جارى داير نمى‌باشد.
لذا در صورت استفاده متقاضيان با مراجعه به مسؤول ورزش خوابگاه مربوطه و هماهنگى با مركز تربيت بدنى در ايام فوق امكان پذير مى‌باشد.


23 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2559